وکیل حقوقی باتجربه

وکیل حقوقی کیست ؟
دعاوی در مراجع قضایی به دو دسته حقوقی و کیفری تقسیم می گردد . دعاوی حقوقی به دعاوی گفته می شود که به حقوق افراد که ناشی از نقض حقوق قراردادی و یا اعمال حقوقی بوده ارتباط دارد .

در دعوی حقوقی بحث اصلی جرم و مجازات نیست بلکه بیشتر به جبران خسارت و الزام شخص خاطی به انجام تعهدات قراردادی توجه دارد . دعوی حقوقی به دو دسته موضوعات مربوط به اموال واشخاص می پردازد .

دسته مربوط به اموال از جمله قراردادها ، مالکیت و الزام به انجام تعهدات و خسارات قانونی و قراردادی می باشد و دسته مربوط به اشخاص به امور شخصی و حسبی افراد از جمله ازدواج ، طلاق ، ارث و تابعیت و غیره می پردازد .

وکیل خیلی خوب حقوقی شخصی است که تخصص دانشگاهی و تجربی خود را بیشتر در موارد حقوقی قرار می دهد برای اینکه وکیلی تخصص خود را دعاوی حقوقی قرار دهد می بایستی در رشته حقوق در گرایش حقوق خصوصی تحصیلات خود را ادامه و موفق به اخذ مدرک کارشناسی ارشد و یا دکتری حقوق خصوصی گردد .

بالا