بررسی اجمالی

وکیل در امور کیفری (کلیه دعاوی کیفری از جمله جعل،کلاهبرداری،سرقت،تخریب و ترک انفاق و....)
کلیه دعاوی ملکی(سرقفلی،اجاره،مشارکت در ساخت و ....)
دعاوی مربوط به امور
خانواده(طلاق توافقی،طلاق،نفقه و مطالبه مهریه و...)
امور مربوط به تنظیم قراردادها

بیوگرافی

وکیل در امور کیفری (کلیه دعاوی کیفری از جمله جعل،کلاهبرداری،سرقت،تخریب و ترک انفاق و....)
کلیه دعاوی ملکی(سرقفلی،اجاره،مشارکت در ساخت و ....)
دعاوی مربوط به امور
خانواده(طلاق توافقی،طلاق،نفقه و مطالبه مهریه و...)
امور مربوط به تنظیم قراردادها

مبینا زنگنه

تهران شهرک غرب
خیابان حافظی , وب رمز
شماره تماس: 734-531-8492
ایمیل : malena@lawcompany.com

بالا